awdental

tel: +48 512 628 678
PolskiEnglish

Stomatologia estetyczna

Chirurgiastomatologiczna

Leczenie dzieci

Profilaktyka

Nowoczesne wyposażenie

Zdjęcia RTG

asd

dr n. med. Anna Tomczyk-​Wziątek
specjalista chirurg stomatolog
dr n.med., lek. stomatolog Anna Tomczyk-Wziątek
dr n.med., specjalista chirurg stomatolog
Anna Tomczyk-Wziątek

Absolwentka Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W czasie studiów członek Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo- Twarzowej ŚAM w Katowicach.

Uzyskała tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem przy Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo- Twarzowej ŚUM w Katowicach.

Obecnie jest w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej w Katedrze i Klinice Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo- Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej ŚUM w Katowicach.

Autorka i współautorka wielu prac i publikacji naukowych zarówno w czasopismach krajowych, jak i zagranicznych. Jej pasją jest chirurgia stomatologiczna oraz stomatologia estetyczna. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę i doskonali umiejętności, uczestnicząc w licznych kursach, sympozjach i kongresach medycznych .